Categories Menu

Posted on nov 13, 2013

Pensioen hoger dan loon, en dan?

Pensioen hoger dan loon, en dan?

Toegegeven, het zal niet veel meer voorkomen maar er zijn werknemers waarbij het pensioen hoger is dan het loon dat men ontving.  Hoe moet daar nu mee om worden gegaan?

De hoofdregel hiervoor is simpel; als het pensioeninkomen 100% of meer bedraagt en u bent nog geen 65 jaar, dan mag geen pensioen meer opgebouwd worden. Het opgebouwde pensioen blijft staan en wordt uitgekeerd vanaf de pensioendatum.

Als het pensioen meer bedraagt dan uw huidige inkomen en u bent 65 jaar of ouder dan dient het pensioen meteen in te gaan.

Bij de vergelijking tussen het pensioen en uw loon wordt rekening gehouden met de aow-uitkering voor een gehuwde. Ook als u ongehuwd zou zijn en in werkelijkheid een hogere aow-uitkering ontvangt. Met een auto van de zaak en loon in natura wordt in de vergelijking geen rekening gehouden.