Categories Menu

Posted on nov 22, 2013

Pensioen banksparen

Pensioen banksparen

Er wordt regelmatig naar gevraagd omdat het zo duidelijk en eenvoudig is;
een eigen bankrekening waar het pensioengeld op wordt gestort en die gebruikt kan worden om pensioenen te ontvangen.

Op dit moment bestaat die mogelijkheid niet. Het is wettelijk gezien simpelweg niet toegestaan pensioen op een banksppaarrekening te storten.

Wellicht verandert dit in de toekomst. De staatssecretaris van SZW heeft namelijk te kennen gegeven bereid te zijn het banksparen voor pensioenenuitkeringen wettelijk uit te werken.
Betekent dit dat pensioengeld al op een bankspaarrekening kan worden ingelegd?
Nee, dat niet.

Het betekent dat dit in de toekomst wellicht kan. en dan in de uitkerende fase (voor pensioengerechtigden dus). Voordat de mogelijkheid wordt opengesteld zal eerst onderzocht worden of het te realiseren en werkbaar is.  Wordt dus vervolg!