Categories Menu

Posted on nov 25, 2013

Pensioenknip exit

Pensioenknip exit

Vanaf 2014 is het niet meer mogelijk pensioen in 2 stukken (geknipt dus) aan te kopen. Slechts zeer weinig pensioengerechtigden maakten gebruik van de mogelijkheid. Degene die het pensioen knipten zijn slechter uit dan wanneer ineens een levenslang pensioen was aangekocht.

Pensioen aankopen?
In veel regeling wordt een spaar- of beleggingspot opgebouwd die bestemd is voor pensioen. Op de pensioendatum komt dit bedrag beschikbaar voor pensioen. Het geld mag niet ineens worden uitgekeerd, maar moet worden omgezet in pensioen. Hiermee wordt bedoeld dat het kapitaal moet worden omgezet in een levenslange uitkering. Dit omzetten in een levenslange uitkering wordt het aankopen van pensioen genoemd.

Pensioenuitvoerders zullen op de pensioendatum berekenen welk pensioenbedrag ze kunnen uitkeren voor het bij elkaar gespaarde bedrag. De hoogte van het pensioen is onder meer afhankelijk van de rentestand op dat moment. Hoe hoger de rente hoe meer rendement kan worden behaald, dus hoe hoger de uitkeringen zullen zijn. Hoe lager de rente , des te lager de pensioenuitkeringen.

De pensioenknip
Het beleggingsjaar 2008 was slecht en de rentestanden laag. Voor werknemers die met pensioen gingen in 2008 en 2009 betekende dit een ogenschijnlijk laag pensioen kon worden aangekocht

Daarom leek het een goed idee een knip aan te brengen in de aankoop van pensioen. In eerste instantie werd een uitkering voor een periode van maximaal 5 jaar aangekocht.  Het restantbedrag werd apart gereserveerd. Hier zou dan 5 jaar later pensioen voor worden aangekocht. Men hoopte dan te kunnen profiteren van een hogere rente en dus een hoger pensioen.

Niets bleek minder waar. De rente nu is lage dan de rente destijds was. Dit betekent dat de pensioenknip niets heeft opgeleverd. Het pensioen dat na 5 jaar wordt aangekocht is vrijwel zeker lager dan het pensioen in de eerste 5 jaar.

De pensioenknip schiet z’n doe dus voorbij. Daarom wordt ze met ingang van 01-01-2014 afgeschaft. Werknemers die een knip hebben aangebracht in hun pensioen hebben tot maximaal  2019 de tijd om het 2e pensioendeel aan te kopen.